Kategori: Okategoriserade

2022-05-10 Information från kansliet

Nu finns under fliken ”dokument”, årsmötesprotokoll, reviderade ekonomiska regler och tävlingsbestämmelser.

Under fliken ”om FCIF” så har vi lagt in hemsidor till de föreningarna som har detta.

Ta nu också många bilder från era hemma bane skytte tävlingar, så att vi kan lägga in detta i FCIF tidning.