Kategori: Okategoriserade

2021-03-18 Information från kansliet

Under fliken ”OM FCIF” på hemsidan kan ni nu finna en karta över Sverige,
där respektive förening ligger utlagd på olika delar av vårt avlånga land.

2020-11-21 Efterlysning

Jag skulle vilja att ni fortsätter och leta bland era årsböcker, årskalendrar och jubileumsböcker om ni har några från starten, sedan 1965.

Om ni skulle ha något av dessa, kan ni väl skänka dess till förbundet.

Dessutom så saknas det följande tidning till kungliga biblioteket i Stockholm och universitetsbiblioteket i Lund, där de skall förvaras för all framtid.
Nr 2                                   2004
Nr 1-2                               2014
Nr 1-2                               2015                                 

Skicka dess till följande adress:
Försvarets Civila Idrottsförbund
c/o Per Wikström
Björnbarkmansväg 1
148 32 Ösmo
073-849 87 25