Om FCIF

Motion | Gemenskap | Glädje

Försvarets Civila Idrottsförbund (FCIF) bildades 1953.
FCIF är Idrottsförbundet för idrottsföreningar inom Försvarsmakten,
Totalförsvaret och Försvarsindustrin.

Mellan 30–35 aktiva föreningar från Luleå i norr till Karlskrona i söder
är anslutna till FCIF.

Kanslichef är Per Wikström.

Har du frågor om FCIF kan du kontakta kanslichefen via e-post:
kansli@fcif.se

Adress:
Försvarets civila idrottsförbund
c/o Per Wikström
Björn Barkmans väg 1, 148 32 Ösmo

Nedanstående folder kan användas för att sprida information till medlemmar.